Tangkapan Casino Secret
Simpan RSS

Kod Bonus Kasino Rahsia Kasino | Kasino Rahsia Kasino Terbaik Tiada Bonus Deposit | Kasino Rahsia Kasino Percuma cip | Kasino Kasino Kasino Percuma, 2020 #1

 1. PENGENALAN

1.1. Laman web ini, www.casinosecret.com (The "tapak web") Dikendalikan oleh Casino Secret Limited ("we","us"Atau"tapak") Sebuah syarikat yang berdaftar di Malta dengan nombor pendaftaran syarikat C86426 dan mempunyai pejabat berdaftarnya di #2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug, Malta.

1.2. Perjanjian ini menetapkan Terma dan Syarat yang membentuk hubungan kontrak yang mengikat antara Casino Secret Ltd dan pemain mendaftar, yang selanjutnya disebut 'Pengguna'. Dengan mengakses. mendaftar dan / atau menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini dikenakan kepada semua permainan dengan kami melalui mana-mana peranti, termasuk aplikasi yang boleh dimuat turun pada peranti mudah alih dan akan terus berkuat kuasa selagi akaun berdaftar tetap aktif.

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan mana-mana bahagian Laman.

1.3. Casino Secret Limited dilesenkan dan dikawal selia untuk menyediakan perkhidmatannya di bawah lesen-lesen berikut oleh Pihak Berkuasa Gaming Malta (MGA), Bangunan SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Lesen ini memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan perkhidmatan pertaruhan dan permainan dalam talian melalui Laman ini ("Perkhidmatan"):

Nombor Lesen - MGA / B2C / 259 / 2014 dikeluarkan pada 1st Ogos 2018

1.4. Sebarang rujukan kepada "anda" dan "milik anda" merujuk kepada anda, pengguna Laman web ini.

1.5. Dengan mengklik butang "Saya bersetuju" pada halaman pendaftaran, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan terikat dengan Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini terdiri daripada:

- Terma dan Syarat ini;
- Yang Privasi & Dasar Cookie;
- sebarang terma dan syarat dan atau peraturan yang berkaitan dengan promosi, bonus dan tawaran istimewa yang mungkin dikenakan dari masa ke semasa;
- Peraturan pertaruhan dan permainan kami (termasuk, jika berkenaan dengan Terma dan Syarat promosi tertentu yang mungkin wujud di Laman ini dari semasa ke semasa dan yang boleh didapati di laman web yang khusus untuk promosi tertentu di bahagian yang berkaitan di Laman ini) yang "Peraturan Permainan")

1.6. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, dalam semua atau sebahagiannya, atau tidak mahu terikat dengannya, anda harus keluar dari Laman ini dengan segera. Penggunaan berterusan Tapak ini akan menjadi penerimaan Terma dan Syarat ini.

 1. PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT

Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Terma dan Syarat pada bila-bila masa. Kami akan memastikan bahawa apa-apa perubahan ketara kepada Terma dan Syarat akan dimaklumkan kepada anda terlebih dahulu dengan cara yang sesuai (sebagai contoh, melalui e-mel atau melalui notis di Laman Web). Walau bagaimanapun, adalah disyorkan untuk memeriksa Terma dan Syarat dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda bersetuju dengannya, dan penggunaan laman web anda yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan yang mungkin kami buat.

 1. INTERPRETATION

3.1. Dalam Terma dan Syarat ini, kecuali konteksnya memerlukan sebaliknya:

3.1.1. rujukan kepada Terma dan Syarat ini termasuk rujukan kepada Terma dan Syarat ini yang diubah, ditambah dan / atau digantikan dalam apa cara dari semasa ke semasa;

3.1.2. Sekiranya terdapat sebarang konflik atau ketidakselarasan antara Terma dan Syarat dan sebarang peraturan lain dalam Dasar Privasi, Terma dan Syarat Umum ini akan diguna pakai. Sekiranya terdapat sebarang konflik atau ketidakselarasan antara Terma dan Syarat ini dan Terma dan Syarat bonus, peraturan Terma dan Syarat bonus akan diguna pakai.

3.1.3. rujukan kepada fasal atau sub-bahagian adalah rujukan kepada fasal dan sub-bahagian Terma dan Syarat ini

3.1.4. tajuk klausa adalah untuk rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran Terma dan Syarat ini.

3.1.5. rujukan kepada "wagers" termasuk jika terdapat rujukan kepada "pertaruhan" dan "kepentingan";

3.1.6. rujukan kepada pelayan atau 'pelayan kami', jika berkenaan, merujuk kepada pelayan Casino Secret Limited dan kepada pelayan pihak ketiga yang digunakan untuk memberikan anda Perkhidmatan kami di atau melalui Laman ini;

 1. PEMBUKAAN DAN MENGURUS AKAUN ANDA

4.1. Untuk membuat satu atau lebih permainan di Laman, anda mesti membuka akaun dengan kami ("Akaun Anda"). Anda boleh memohon Akaun yang akan dibuka dengan melengkapkan borang permohonan dalam talian di www.casinosecret.com. Hanya dengan melengkapkan borang permohonan dalam talian sepenuhnya pada pautan yang disebutkan di atas bahawa anda dianggap sebagai pemegang Akaun dan boleh bermain untuk wang sebenar di Laman ini.

4.2. Dengan memohon Akaun, anda mewakili dan memberi jaminan kepada kami bahawa:

4.2.1. anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) atau umur persetujuan undang-undang untuk terlibat dengan Perkhidmatan di bawah undang-undang bidang kuasa tempat anda berada semasa menggunakan Laman ini, yang mana lebih tinggi. Anda faham bahawa penggunaan Perkhidmatan kami tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur dan bahawa anda tidak akan membantu kanak-kanak untuk memohon atau menggunakan Akaun;

4.2.2. anda akan mematuhi semua terma dan syarat ini. Pemain adalah dilarang menjual, memindahkan dan memperoleh akaun kepada atau dari pemain lain;

4.2.3. anda tidak akan menyalahgunakan apa-apa cara atau cara mana-mana pertaruhan atau permainan dalam talian atau mana-mana tawaran bonus atau skim promosi lain yang ditawarkan oleh kami;

4.2.4. semua maklumat yang diberikan kepada kami oleh anda, sama ada apabila permohonan untuk Akaun, kemudian atau berkaitan dengan Akaun anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, nama keluarga, tarikh lahir, tempat kediaman, alamat e-mel dan nombor telefon) telah lengkap , tepat, semasa dan tidak mengelirukan dan bahawa anda akan memaklumkan kami dengan serta-merta sekiranya terdapat perubahan kepada maklumat tersebut;

4.2.5. anda telah menerima untuk menerima maklumat mengenai tawaran bonus dan maklumat lain dari Casino Secret Limited (seperti yang ditakrifkan dalam Klausa 4.3) Sekiranya anda tidak ingin dimaklumkan tentang bonus dan tawaran lain yang anda berhak untuk berhenti melanggan dengan mengikuti pautan dan langkah-langkah yang digariskan pada kami Privasi & Dasar Cookie;

4.2.6. anda faham bahawa terdapat risiko kehilangan wang dengan perjudian atau bermain permainan di Laman ini dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerugian yang ditanggung;

4.2.7. anda tidak mempunyai Akaun dengan kami, mempunyai Akaun anda digantung atau ditutup oleh kami mengikut Terma dan Syarat atau pada masa ini dikecualikan sendiri;

4.2.8. anda tidak seharusnya mempunyai jangkaan yang tidak munasabah mengenai kemenangan yang boleh anda lakukan melalui perjudian di Laman ini. Anda mengakui dan memahami bahawa sebahagian kecil pelanggan mungkin mengalami kecanduan perjudian dan sering memerlukan bantuan profesional untuk menangani dan mengatasi ketagihan mereka. Sila rujuk kepada kami Permainan bertanggungjawab halaman, boleh didapati melalui pautan di bahagian bawah setiap halaman di Laman, untuk membiasakan diri dengan langkah-langkah permainan yang bertanggungjawab yang ditawarkan oleh kami dan untuk senarai organisasi tempatan yang mungkin dapat membantu anda;

4.2.9. bahawa sumber semua wang yang digunakan oleh anda di Laman ini tidak menyalahi undang-undang dan bahawa anda tidak akan menggunakan Laman ini untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengubahan wang haram di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang terpakai bagi anda. Anda juga mengisytiharkan bahawa anda tidak akan meletakkan pertaruhan di Situs pada peristiwa-peristiwa di mana anda terlibat dalam apa-apa keupayaan secara langsung atau tidak langsung atau mengenai mana anda memperoleh apa-apa maklumat melalui cara yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang;

4.2.10. anda mengakui dan memahami bahawa prosiding jenayah dan / atau sivil boleh dibawa terhadap anda dan mana-mana orang lain berkaitan dengan penglibatan anda dalam mana-mana aktiviti yang disebutkan di atas, dan kami berhak untuk menyampaikan, mengikut budi bicara kami, apa-apa maklumat kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk siasatan lanjut sekiranya mana-mana aktiviti di atas disyaki atau sebaliknya dikaitkan dengan akaun anda, dan tanpa memberi anda notis tentang niat kami untuk berbuat demikian. Anda ambil perhatian bahawa kami akan melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan apabila terdapat sedikit petunjuk mengenai sebarang transaksi dan / atau aktiviti yang menunjukkan potensi pengubahan wang haram. Anda dengan ini bersetuju untuk mengetepikan mana-mana dan semua hak yang mungkin anda ada, di sisi undang-undang atau sebaliknya, dalam apa jua sifat dan dalam bidang kuasa apa pun sejauh mungkin, berkaitan dengan pendedahan tersebut. Di samping itu, kami berhak untuk memegang apa-apa dana yang kami syak berkaitan dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan dan kami tidak berkewajipan untuk memberi anda alasan untuk berbuat demikian.

4.3. Anda tidak boleh memohon Akaun atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami jika anda atau ahli isi rumah anda berada atau mempunyai dalam tempoh dua tahun yang lalu menjadi pekerja Kasino Rahsia Ltd. Untuk maksud klausa ini 4.3, "pekerja" termasuk ketiga kontraktor pihak seperti pemberi lesen, pembekal perisian, pemaju atau rakan kongsi dan semua orang dalam apa cara sekutu dengan mana-mana ahli Casino Secret Ltd.

4.4. Anda tidak boleh memohon atau membuka Akaun jika anda tidak bertindak sebagai prinsipal dan bertindak bagi pihak orang lain atau untuk manfaat orang lain.

4.5 Kami mempunyai hak untuk menutup Akaun dan untuk mengekalkan baki Akaun tersebut di mana kami mempunyai syak yang munasabah bahawa Akaun sedang digunakan atau dikawal oleh seseorang selain daripada orang yang dinamakan sebagai pemegang akaun berdaftar dan / atau jika kami mempunyai munasabah disyaki bahawa Akaun sedang digunakan dalam cara penipuan atau sebaliknya berkaitan dengan satu atau lebih sekutu pemasaran Casino Secret Ltd.

4.6. Simpan seperti yang dinyatakan secara khusus di 4.7 di bawah, dana yang didepositkan dalam satu Akaun tidak boleh dipindahkan ke Akaun lain.

4.7. Anda hanya boleh memegang satu Akaun dengan kami pada satu-satu masa. Kami berhak untuk menutup sebarang berbilang Akaun yang dibuka dengan nama yang sama atau dengan apa-apa cara yang boleh dirujuk kepada orang yang sama. Pada budi bicara mutlak Casino Secret Limited dan sekiranya kami menganggap bahawa beberapa Akaun telah dibuka dalam kesilapan tulen, kami mungkin bersetuju untuk kredit satu Akaun yang telah dibuka dengan kami dengan baki apa-apa baki pada Akaun tambahan anda. Sekiranya kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa penipuan telah dilakukan atau dicuba, kami berhak untuk membatalkan sebarang urusniaga yang berkaitan, sebarang bonus atau promosi lain tanpa menjejaskan apa-apa tindakan lain. Dalam Terma dan Syarat ini, sebutan mengenai 'penipuan' akan dianggap termasuk 'penyalahgunaan bonus'. Penyalahgunaan Bonus termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membuka lebih daripada satu Akaun untuk menuntut bonus atau faedah tambahan. Hanya satu akaun yang boleh dibuka setiap alamat IP dan / atau peranti komputer.

4.8. Anda tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga menggunakan Akaun anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerugian yang ditanggung oleh pihak ketiga pada Akaun anda. Anda hendaklah memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda mengesyaki bahawa pihak ketiga telah memperoleh akses ke Akaun anda, dan anda akan membantu kami sepenuhnya dalam penyiasatan kami ke dalam perkara itu.

4.9. Anda faham bahawa dana yang didepositkan ke dalam Akaun anda tidak mendapat faedah dan anda tidak boleh mempertimbangkan Casino Secret Limited sebagai sebarang bentuk institusi kewangan atau perbankan.

4.10. Anda memahami dan menerima bahawa Kasino Secret Limited dengan tegas melarang penggunaan robot, automatik, mekanikal, elektronik atau peranti lain untuk membuat keputusan automatik dalam mana-mana permainan atau berkenaan mana-mana pertaruhan di Laman, sama ada penggunaan sedemikian dicuba atau dipengaruhi oleh anda atau oleh mana-mana pihak ketiga. Sekiranya kami mempunyai syak yang munasabah bahawa mana-mana peranti sedemikian digunakan di Laman ini, kami berhak untuk membatalkan mana-mana taruhan atau kepentingan yang disyaki telah dibuat dengan menggunakan peranti sedemikian dan / atau tidak termasuk mana-mana pelanggan dari mana-mana promosi atau persaingan di mana ia mengesyaki peranti sedemikian telah digunakan dan / atau menangguhkan Akaun yang sedang dipersoalkan sementara menunggu penyiasatan dalam perkara itu dan / atau menamatkan Akaun berdasarkan budi bicara mutlaknya. Kami menganggap penggunaan peranti sedemikian untuk menjadi sama seperti penipuan dan mempunyai hak dalam kes seperti ini untuk tidak mengembalikan sebarang baki pada Akaun pada masa penamatan dan untuk membatalkan pertaruhan atau permainan yang masih menunggu.

4.11. Anda memahami dan menerima bahawa anda dilarang menggunakan mana-mana sumber yang direka untuk memberikan pemain dengan kelebihan yang tidak adil. Sumber-sumber yang dilarang itu mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada aplikasi perisian dan pangkalan data pihak ketiga serta laman web, pangkalan data berasaskan web, perkhidmatan langganan dan bantuan mana-mana orang lain tidak kira sama ada orang itu juga pemegang akaun Kasino Rahsia Terhad. 'Keuntungan tidak adil' ditakrifkan sebagai penggunaan teknik permainan seperti kad pengiraan, Casino Secret Limited boleh menamatkan akaun dan menahan imbangan pada akaun mana-mana pemain yang didapati mendapat faedah dari kelebihan yang tidak adil.

4.12. Casino Secret Limited berhak untuk menamatkan akaun, mengharamkan pemain dan mengekalkan semua dana di mana pemain itu semunasabahnya disyaki melibatkan diri, atau membantu orang lain untuk melibatkan diri, menipu, dan melakukan aktiviti penipuan, contohnya penggunaan curi atau memalsukan kad kredit atau nombor akaun, pembuangan cip, pemalsuan, kolusi, dan penyerahan data atau dokumen yang dipalsukan, dicuri atau disalahgunakan.

4.13 Casino Secret Limited berhak untuk menamatkan akaun, mengharamkan pemain, mengekalkan semua dana dan mempertimbangkan semua taruhan yang menunggu untuk hilang, di mana pemain itu semunasabahnya disyaki terlibat atau cuba terlibat dalam aktiviti rasuah.

4.14. Anda memahami dan menerima bahawa kami tidak menjamin dengan cara atau cara bahawa penggunaan Laman Anda adalah sah di mana-mana bidang kuasa dan adalah tanggungjawab anda untuk memastikan kesahihan tindakan anda. Kami tidak dapat memberikan sebarang nasihat undang-undang tentang kesahihan perjudian internet di bidang kuasa anda, dan kami juga tidak boleh menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa hukuman yang dikenakan ke atas anda oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan sebagai akibat penggunaan haram Laman ini. Kami meminta anda mengambil langkah anda sendiri untuk memastikan kesahihan atau sebaliknya dalam bidang kuasa di mana anda berada sebelum cuba mengakses dan bermain di Laman kami.

4.15. Anda tidak boleh memohon atau membuka Akaun jika anda berada dalam bidang kuasa yang memohon atau membuka Akaun dan / atau menggunakan Perkhidmatan kami adalah menyalahi undang-undang atau bertentangan dengan peraturan yang berkenaan ("Bidang Kuasa Dilarang"). Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa ini tidak berlaku. Kami berhak untuk segera menggantung Akaun anda jika kami mendapati bahawa Akaun anda telah dibuka, atau sedang digunakan, dari Bidang Kuasa yang Dilarang.

4.16 A Casino Secret Limited account hanya boleh dipegang oleh individu. Untuk mengelakkan keraguan, akaun syarikat tidak dibenarkan.

4.17. Kami berhak, pada setiap masa, untuk memindahkan dan / atau melesenkan, tanpa notis, hak, liabiliti dan / atau pengendalian akaun Kasino Rahsia Terhad kepada entiti undang-undang lain, tertakluk kepada Casino Secret Limited yang menjamin pemenuhan liabiliti yang dipindahkan .

 1. MENGENALKAN ANDA

5.1. Apabila anda memohon Akaun, dan pada bila-bila masa semasa anda memegang Akaun dengan kami, anda menerima bahawa kami boleh:

5.1.1. minta bukti untuk identiti, umur dan sumber dana anda dan sekalipun akaun anda telah dibuka, untuk menyekatnya mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa sekiranya kami tidak berpuas hati dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami atau dalam acara bahawa terdapat kelewatan dalam membekalkan maklumat yang diminta;

5.1.2. minta potret anda memegang dokumen pengenalan warna anda di mana kami mempunyai keraguan tentang kebenaran identiti pemegang akaun;

5.1.3. tidak sah dan mengembalikan sebarang kepentingan dan melarang main anda sehingga identiti, umur dan / atau asal dana disahkan untuk kepuasan kami.

5.1.4 menamatkan akaun anda dengan serta-merta dan mengekalkan semua dana pada akaun sekiranya terdapat kecurigaan yang munasabah terhadap aktiviti penipuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada penyediaan butiran peribadi palsu, dokumen identiti atau dokumen kewangan atau pendaftaran yang dipalsukan, diubah atau dicuri berbilang akaun.

5.2. Casino Secret Limited hanya akan menerima salinan warna dokumen pengenalan.

5.3. Dokumentasi hendaklah dihantar kepada [E-mel dilindungi] atau melalui laman web kami (login diperlukan) di halaman Dokumen melalui bahagian "Akaun Saya". Kami mengesyorkan bahawa semua pemain menghantar dokumen pengenalan diri rasmi kami semasa pendaftaran akaun mereka.

5.4. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menjalankan pemeriksaan terhadap butir-butir berdaftar pemohon dan pemain untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan dan kami berhak untuk menuntut bukti lanjut mengenai usia pemohon, keupayaan untuk menguruskan secara sah dengan kami, negara kediaman atau maklumat lain pada bila-bila masa pada masa akan datang.

 1. MAKLUMAT PERIBADI ANDA

6.1. Maklumat peribadi yang kami berhak untuk meminta pendaftaran adalah: nama pertama; nama keluarga; jantina; tarikh lahir; tempat tinggal; alamat emel; nombor telefon; bahasa, mata wang, pasport atau nombor kad ID dan kata laluan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan semua butir-butir yang anda berikan di borang pendaftaran adalah tepat dan dikehendaki dikemaskinikan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan untuk menyemak semula butir-butir yang anda masukkan dengan identiti dan dokumen pembayaran untuk tujuan mengesahkan identiti anda. Anda boleh mengakses dan mengedit beberapa maklumat peribadi anda pada bila-bila masa di bahagian 'Akaun Saya' di Laman ini atau dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan. Anda juga boleh memadamkan butiran kad debit atau kad kredit pada bila-bila masa, dan / atau mendaftarkan kad baru. Kegagalan untuk memaklumkan kepada kami tentang perubahan tersebut boleh mengakibatkan urus niaga ditolak oleh bank, syarikat bangunan atau Syarikat kad kredit anda, dan kami tidak akan menerima apa-apa liabiliti atau tanggungjawab untuk urus niaga yang ditolak akibat kegagalan anda untuk memberikan kami maklumat yang betul butiran. Adalah juga tanggungjawab anda untuk melindungi kad debit dan / atau kad kredit anda untuk kerugian atau kecurian, dan anda harus menghubungi Khidmat Pelanggan sebaik sahaja kad anda hilang atau dicuri. Sila ambil perhatian bahawa tiada perubahan boleh dibuat pada nama pertama anda, nama akhir dan tarikh lahir yang asalnya didaftarkan pada pendaftaran, melainkan jika anda memberikan kami bukti yang menunjukkan kepuasan kami bahawa ini, dan sebarang butiran peribadi lain, telah diubah secara sah menurut undang-undang bidang kuasa di mana anda tinggal. Selanjutnya, bukti alamat baru diperlukan untuk menukar alamat yang anda berikan semasa pendaftaran. Di samping itu, tiada perubahan boleh dibuat pada nama pengguna anda pada awalnya dimasukkan semasa pendaftaran.

6.2. Sekiranya nama pengguna diperlukan, nama pengguna yang anda pilih tidak boleh menjadi cabul, mengancam, mengancam, bersifat perkauman, menyinggung perasaan, menghina, memfitnah atau melanggar mana-mana harta intelek atau hak proprietari pihak ketiga dan jika kami menganggap, dalam satu-satunya dan budi bicara mutlak, bahawa nama pengguna yang dipilih oleh anda adalah tidak wajar kami berhak untuk menolak dan menghalang penggunaan nama pengguna tersebut pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis kepada anda.

6.3. Selepas anda membuat Akaun dengan kami, anda akan diminta memasukkan alamat e-mel dan kata laluan anda untuk mengakses Akaun anda dan menggunakan Perkhidmatan kami. Alamat e-mel dan kata laluan anda tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga dan anda bertanggungjawab semata-mata untuk semua tindakan yang berlaku akibat akses kepada Perkhidmatan melalui alamat e-mel dan kata laluan anda. Dalam kes sedemikian, anda menerima tanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat daripada membenarkan akses dan aktiviti tersebut dan, tanpa merosakkan dari keluasan sebarang ganti rugi lain yang terkandung di sini, anda menanggung rugi dan memegang Casino Secret Limited yang tidak berbahaya berkenaan dengan apa-apa kerosakan yang timbul dari yang sama. Sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh sesiapa sahaja yang anda nyatakan kata laluan anda akan dianggap sebagai pelanggaran oleh anda.

6.4. Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, atau kata laluan anda menjadi, atau anda mengesyaki bahawa ia mungkin menjadi, diketahui oleh pengguna yang tidak dibenarkan, anda akan memberitahu kami dengan segera mengenai kejadian tersebut.

6.5. Selepas penyertaan lima kali berturut-turut yang salah semasa login, Akaun anda akan digantung sementara untuk tujuan keselamatan dan kami akan meminta anda menjawab soalan keselamatan dan / atau menghantar bukti identiti fotografi rasmi kepada anda, menjadi Kad Pengenalan Negara, Paspot atau Lesen Memandu untuk Akaun diaktifkan semula.

6.6. Kami berhak untuk menukar kata laluan dan / atau nama Akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami, dan kami akan memberitahu anda mengenai sebarang perubahan yang dibuat untuk ini / ini dengan menggunakan butiran hubungan yang telah anda berikan kepada kami.

6.7. Kami akan mengandaikan bahawa apa-apa urus niaga yang diambil selepas nama pengguna dan kata laluan yang betul dan sepadan yang dimasukkan dibuat oleh pemegang Akaun yang sah dan oleh itu sah. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang dialami oleh anda disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan maklumat peribadi anda yang tidak sah. Untuk melindungi kedua-dua anda dan kami terhadap penipuan identiti, kami berhak untuk meminta, pada bila-bila masa, bukti identiti warna yang memuaskan dengan gambar (salinan pasport / kad pengenalan / ID Kerajaan / Lesen Memandu yang sah) dan / atau salinan mana-mana kad yang digunakan dan / atau bukti alamat (bil utiliti baru atau penyata bank / kad kredit). Kegagalan untuk membekalkan dokumentasi sedemikian boleh mengakibatkan penggantungan Akaun.

6.8. Kami akan menggunakan langkah-langkah keselamatan yang ketat untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi yang dipegang oleh kami dari akses yang tidak dibenarkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan, dan mengekalkan kerahsiaan, maklumat log masuk anda dan untuk semua tindakan yang berlaku akibat akses kepada Perkhidmatan melalui maklumat log masuk anda.

6.9. Maklumat peribadi anda adalah sulit dan akan digunakan oleh kami untuk menubuhkan dan menguruskan Akaun anda, untuk membina profil pelanggan dan memberi anda peluang untuk melibatkan diri dengan Perkhidmatan yang tersedia di Laman ini. Sekiranya anda telah "memilih masuk" untuk menerima tawaran bonus dan maklumat lain dari Casino Secret Limited, kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar e-mel pemasaran langsung anda, surat melalui pos, mesej SMS dan panggilan telefon promosi (ini termasuk panggilan automatik) produk dan / atau tawaran baru yang kami fikir mungkin menarik minat anda. Anda mungkin menerima e-mel pemasaran seperti itu, surat dengan pos, mesej SMS dan panggilan telefon promosi, sebaik sahaja anda telah mendaftarkan Akaun dengan kami walaupun anda tidak meletakkan sebarang pertaruhan atau mendepositkan sebarang dana ke dalam Akaun anda. Sila lihat kami Privasi & Dasar Cookie untuk mendapatkan maklumat tentang bagaimana untuk berhenti melanggan.

6.10. Kami berhak untuk menyampaikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga, contohnya, penyedia pembayaran pihak ketiga, institusi kerajaan, di mana kami diminta atau dikehendaki berbuat demikian untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang, mahkamah perintah atau permintaan kerajaan khususnya di mana ini diperlukan untuk mengesan atau selainnya untuk mencegah jenayah.

6.11. Maklumat tambahan yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan yang cepat dan berkesan di Laman ini biasanya dikumpulkan melalui penggunaan cookies. Maklumat lanjut mengenai penggunaan maklumat peribadi anda boleh didapati di dalam kami Privasi & Dasar Cookie .

 1. MATA WANG YANG DITETAPKAN

7.1. Urus niaga boleh dibuat beberapa mata wang yang dibenarkan dan pemilihan dibuat semasa pendaftaran. Urusniaga akan dibuat dalam mata wang yang anda pilih semasa anda mula-mula membuka Akaun anda, melainkan jika anda menunjukkan pilihan lain ketika melakukan pembayaran atau sebaliknya ketika menerima pembayaran dari kami. Kami mengekalkan hak untuk melakukan transaksi di laman web kami yang dikira dalam berbilang mata wang. Kami menggunakan kadar harian ECB pada masa yang diberikan, atau kadar semasa (+/- 15 minit), seperti yang ditunjukkan oleh xe.com pada tarikh kami membuat pembayaran kepada anda atau semasa menerima pembayaran daripada anda. Anda dengan ini mengakui bahawa kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap sebarang perubahan mata wang dalam membuat sebarang penukaran tersebut. Kami berhak untuk menambah atau membuang opsyen mata wang mengikut budi bicara kami. Kami selanjutnya berhak untuk menangguhkan penempatan atau pembayaran daripada pertaruhan dan / atau kemenangan dalam mata wang tertentu dan untuk membayar baki dalam mata wang yang sepadan dengan pemilihan akaun anda.

 1. DEPOSIT DAN PENGELUARAN

8.1. Apabila anda membuka Akaun, kami memerlukan anda membuat deposit minimum sebelum anda boleh bertaruh atau bermain. Deposit minimum yang diterima berjumlah kira-kira 10 Euro (dan mana-mana mata wang lain yang setara), namun kami mengekalkan hak untuk mengubah jumlah minimum ini pada bila-bila masa yang kami fikirkan sesuai. Deposit minimum yang anda boleh buat ditunjukkan pada juruwang ketika ini anda memutuskan untuk membuat pembayaran kepada kami. Anda boleh membuat deposit pada bila-bila masa dalam talian menggunakan debit atau kad kredit anda, e-wallet, baucar pra-bayar atau melalui pemindahan bank. Tunai dan / atau cek bukan kaedah deposit yang diterima. Kaedah pembayaran tertentu mungkin tidak tersedia untuk anda, bergantung kepada faktor-faktor tertentu seperti bidang kuasa dan mata wang. Kaedah yang ada di bidang kuasa anda akan muncul sebagai senarai apabila anda mengklik pada "Kredit".

8.2. Kami berhak untuk meminta maklumat lanjut dan dokumentasi mengenai umur, identiti dan tempat tinggal anda mengikut mana-mana deposit atau sebelum sebarang pengeluaran, terutamanya sebelum pengeluaran pertama anda, untuk membuktikan identiti anda sebelum kami melepaskan dana kepada anda. Kami juga berhak untuk meminta maklumat dan dokumentasi sedemikian tentang mana-mana orang yang mempengaruhi deposit pada Akaun anda. Maklumat dan dokumentasi seperti (sebagai Lesen Memandu, ID Kerajaan, Penyata Kad Bank / Kredit) akan membolehkan kami menyemak bahawa data peribadi yang diberikan semasa pendaftaran anda sepadan dengan apa yang terdapat pada dokumen itu. Sekiranya data ini berbeza, kami berhak untuk membatalkan pertaruhan bersama dengan pembayaran baki akaun kepada anda, melainkan anda boleh mempamerkan kelayakan anda ke baki dengan beberapa cara lain.

8.3. Deposit yang dibuat ke akaun Kasino Sekretariat Kasino anda sepadan dengan permainan. Oleh itu, jika dalam budi bicara Casino Secret Limited, terdapat kecurigaan terhadap penderaan (misalnya, jika jumlah yang disimpan tidak digunakan untuk tahap permainan yang sesuai dan pengguna kemudian membuat permintaan pengeluaran berkaitan dengan jumlah yang disimpan atau di mana kita mengesyaki bahawa anda menyalahgunakan turun naik kadar pertukaran), kami berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan deposit masing-masing atau sepenuhnya, untuk menarik semula apa-apa kos yang mungkin mengakibatkan terhubung dengannya dan menutup Casino Secret Limited akaun selama-lamanya. Kami selanjutnya berhak untuk meminta dan memperoleh bukti deposit yang memuaskan dan salinan tambahan pengenalan peribadi dalam keadaan sedemikian sebelum memproses apa-apa permintaan pengeluaran, pemprosesan permintaan tersebut sepenuhnya di budi bicara Casino Secret Limited.

8.4. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan perkhidmatan Sokongan Pelanggan kami dengan serta-merta sekiranya dana dikreditkan ke Akaun anda secara tidak sengaja. Sekiranya dana dikreditkan secara salah, kata dana mungkin dibekukan dan akhirnya ditahan oleh kami. Kami selanjutnya berhak untuk membatalkan sebarang transaksi yang diletakkan menggunakannya, termasuk kemenangan yang berkaitan yang dibayar dengan kesilapan. Kami berhak untuk menamatkan mana-mana kemenangan seterusnya yang terhutang kepada anda untuk memenuhi liabiliti ini.

8.5. Tertakluk kepada klausa 8.2, 8.3 dan 8.4, dana boleh ditarik balik pada bila-bila masa, kecuali apabila anda belum mengunci bonus sepenuhnya yang telah anda terima. Untuk peraturan yang mengelilingi kunci bonus, sila lihat seksyen yang berkaitan dengan Terma dan Syarat Bonus serta terma dan syarat yang dikenakan untuk promosi tertentu yang boleh didapati di halaman promosi di Laman.

8.6. Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, termasuk tanpa had tertakluk kepada klausa 8.10, anda boleh membuat pengeluaran dari Akaun anda sehingga baki sedia ada anda pada bila-bila masa.

8.7. Selaras dengan dasar anti-penipuan kami, kami berhak untuk membayar apa-apa pengeluaran yang diminta sebahagian atau keseluruhan melalui kaedah pembayaran yang sama di mana satu atau lebih deposit telah dibuat. Kami selanjutnya berhak untuk membayar apa-apa pengeluaran yang diminta terus ke akaun bank anda.

8.8. Kami berhak untuk mengenakan bayaran kepada pengeluaran, ini pada masa ini dikenakan ke atas pengeluaran nilai rendah atau pada pengeluaran yang berikutnya melebihi yang pertama dalam mana-mana minggu yang diberikan. Sekiranya bayaran dikenakan untuk pengeluaran, jumlah akan ditunjukkan dalam juruwang sebelum mengesahkan permintaan pengeluaran, yuran akan dipotong secara automatik dari baki akaun anda jika anda memilih untuk meneruskan transaksi. Kami berhak untuk mengenakan caj pentadbiran sekiranya anda membuat sebarang pengeluaran yang melibatkan deposit yang tidak ditegaskan, caj bank tambahan yang berkaitan dengan bayaran yang dibuat boleh diberikan kepada anda dalam kes ini. Jumlah minimum yang anda dibenarkan untuk menarik balik mungkin bergantung kepada pembekal perkhidmatan pembayaran yang anda gunakan untuk menarik balik dana.

8.9. Jumlah pengeluaran minimum dan maksimum dikenakan untuk pengeluaran yang dibuat oleh Kad Debit / Kredit. Had ini berbeza mengikut penyedia kad dan dipaparkan dengan jelas apabila anda membuat pengeluaran dari akaun Kasino Rahsia Anda. Pengeluaran yang dibuat oleh debit atau kad kredit hanya boleh dibuat ke kad yang telah anda berdaftar ke Akaun anda dan mendepositkan dana dengan. Tunai dan / atau cek bukan cara pengeluaran yang diterima.

8.10. Sekiranya kempen promosi atau pertandingan, yang mana kami mengreditkan jumlah kepada Akaun anda, anda berhak menggunakan jumlah tersebut hanya untuk tujuan semata-mata yang dibuat di Laman ini. Anda tidak berhak menarik balik jumlah tersebut, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat kempen promosi atau persaingan. Kami berhak untuk menuntut kembali jumlah tersebut jika anda tidak menggunakannya untuk meletakkan satu atau lebih pertaruhan di Laman dalam tempoh yang dinyatakan dalam promosi.

8.11. Casino Secret Limited berhak atas budi bicara mutlaknya untuk meminda had dan had deposit dan pengeluarannya tertakluk kepada pematuhan undang-undang yang terpakai.

8.12. Sila ambil perhatian bahawa senarai rekod urus niaga anda terletak di bahagian 'Akaun Saya' dalam akaun Kasino Rahsia Anda.

 1. YURAN TRANSAKSI

9.1. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin menggunakan yuran pengendalian untuk deposit yang dibuat melalui debit atau kad kredit untuk jumlah yang kurang daripada nilai tertentu (yuran pengendalian ini tidak boleh melebihi jumlah 2% dari jumlah yang disimpan, namun, kami mengekalkan hak untuk meningkatkan pertuduhan itu hendaklah kami anggap sesuai). Sekiranya caj dikenakan ke atas jumlah deposit, ia akan ditunjukkan dengan jelas pada saat pembayaran dalam juruwang kami. Pengeluaran dari Akaun anda boleh diminta pada bila-bila masa dengan syarat semua bayaran yang telah diterima telah diterima.

 1. MENGGUNAKAN AKAUN ANDA

10.1. Anda boleh memainkan permainan secara percuma di Laman kami dengan atau tanpa membuat Akaun pada bila-bila masa, tetapi hanya jika ia sah untuk anda berbuat demikian, anda akan bermain di Laman kami dengan Akaun untuk wang sebenar. Anda boleh memainkan Live Casino secara percuma di Laman kami sebaik sahaja anda membuat Akaun.

10.2. Wagers hanya sah jika diterima oleh pelayan kami. Sehingga penerimaan pemain bertaruh oleh pelayan kami semua maklumat yang dipaparkan berkaitan taruhan atau permainan merupakan jemputan untuk bermain dan / atau bertaruh sahaja.

10.3. Semua pertaruhan yang diserang dengan Casino Secret Limited dianggap ditempatkan dan diterima di Malta. Sebarang kontrak (s) antara Casino Secret Limited dan pelanggan dianggap telah dibentuk di Malta.

10.4. Untuk meletakkan taruhan, anda mesti mempunyai dana yang mencukupi dalam Akaun anda.

10.5. Hanya permainan yang diletakkan dari Akaun anda akan diterima dan apa-apa kemenangan yang anda buat menggunakan Perkhidmatan kami akan dikreditkan ke Akaun anda. Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, anda boleh membuat deposit atau pengeluaran melalui halaman "Akaun Saya" anda.

10.6. Kami mempunyai hak untuk menolak atau membatasi mana-mana pihak dalam budi bicara kami atas apa jua sebab. Dalam keadaan di mana taruhan disifatkan sebagai atau diisytiharkan tidak sah oleh kami apa-apa jumlah yang ditolak dari Akaun anda berkenaan dengan taruhan itu akan dikreditkan ke Akaun anda.

10.7. Kami akan melakukan pemeriksaan keselamatan pada masa-masa rawak dan mengikut budi bicara kami. Anda menerima bahawa kami boleh meminta maklumat tambahan sekiranya terdapat pemeriksaan keselamatan dan kami boleh menggantung dan / atau menamatkan Akaun anda, pendaftaran atau menahan pembayaran anda sehingga kami menerima maklumat yang sesuai yang kami minta.

10.8. Sebarang Akaun yang tidak aktif di mana baki anda dipelihara akan dikaji secara teratur dan kami akan cuba memberitahu anda, melalui e-mel, pada alamat e-mel berdaftar anda tentang apa-apa baki dana yang disimpan dalam Akaun anda. Sekiranya Akaun kekal tidak aktif (tidak ada permainan, transaksi, pengeluaran atau deposit yang sah) selama tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan, ia akan dikelaskan oleh kami sebagai 'tidak aktif' dan yuran pentadbiran maksimum 5 EUR (atau jumlah yang sama mata wang lain yang lain) sebulan hendaklah ditolak dari Akaun anda selepas itu. Anda akan menerima notis e-mel sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum potongan pertama. Potongan boleh dilihat di Akaun anda di bawah 'Sejarah Transaksi'. Potongan tersebut akan terhenti sekiranya anda mengaktifkan semula Akaun anda, tetapi yuran pentadbiran yang telah ditolak tidak akan dibayar balik. Anda boleh mengaktifkan semula akaun anda dengan membuat satu atau lebih pertunjukan atau transaksi termasuk pengeluaran atau deposit yang sah. Anda bebas, pada bila-bila masa, untuk mengeluarkan sebarang dana yang anda berhak dan yang dipegang oleh kami di Akaun anda.

10.9. Kami berhak untuk menghantar sebarang dana yang tersisa ke atas Akaun, yang tidak mempunyai transaksi yang direkodkan untuk tempoh 5 Years. Dana yang dihantar ke Kasino Rahsia atau pihak ketiga yang kami pilih akan dilupuskan dan digunakan untuk membiayai usaha permainan yang bertanggungjawab, dan Akaun akan ditutup.

10.10. Kami berhak untuk mengubahsuai, menangguhkan atau menarik balik penggunaan mana-mana dan / atau semua perkhidmatan pertaruhan dan permainan, secara sementara atau tanpa had, pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan atau pampasan, tertakluk kepada pematuhan terhadap keperluan kawal selia kami dan pemenuhan apa-apa komitmen yang cemerlang di bawah ini terma dan syarat.10.11. Casino Secret Limited berhak untuk membatalkan mana-mana pertaruhan sekiranya ia menjadi haram atau jika kita dilarang daripada menyelesaikan pertaruhan di bawah mana-mana undang-undang atau peraturan dalam mana-mana bidang kuasa.

 1. CASINO, GAMES & PERATURAN

11.1. Casino Secret Limited Casino (perkhidmatan kasino berasaskan web kami) dikuasakan oleh pembekal perisian kasino seperti yang disenaraikan di bawah klausa 1.3 Terma dan Syarat ini ('Penyedia Kami').

11.2. Penyedia kami berhak atas budi bicara mereka sendiri untuk membuat perubahan kepada permainan yang ada di Kasino dan kepada kadar bayaran yang dikenakan kepada permainan tersebut pada bila-bila masa. Kadar bayaran setiap permainan boleh dilihat dengan mengklik dalam bahagian Bantuan atau Maklumat (biasanya ditandakan dengan tanda tanya atau (i) dalam setiap permainan atau dalam Winnings per halaman bulan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengetahui kadar pembayaran yang dikenakan untuk setiap perlawanan dalam setiap sesi sebelum meletakkan kepentingan atau bertaruh.

11.3. Casino Secret Limited tidak menerima dan mengakui apa-apa liabiliti untuk urus niaga yang dibuat kepada, dari dan / atau dengan produk Live Casino, dengan pengecualian dana yang dibayar kepada dan / atau dari Akaun Kasino Rahsia Anda semasa menggunakan produk Live Casino selaras dengan Terma dan Syarat ini.

11.4. Dengan bermain di Casino Secret Limited anda menjamin bahawa anda sudah biasa dengan peraturan mana-mana permainan di mana anda mengambil bahagian dan mengakui bahawa peraturan permainan boleh didapati di Laman dan / atau di bahagian Bantuan setiap permainan. Semua peraturan permainan menjadi sebahagian daripada Syarat dan Ketentuan ini.

11.5. Sekiranya anda kehilangan sambungan internet semasa permainan, permainan akan disambung semula dari titik di mana sambungan internet hilang apabila anda log masuk seterusnya ke permainan. Selain itu, sambungan rangkaian yang lambat mungkin menyebabkan disfungsi pada aktiviti permainan anda yang boleh menghalang kemajuan yang baik dari mana-mana permainan atau pertaruhan.

11.6. Jika anda menganggap bahawa terdapat ralat dalam perisian bayar atau perisian permainan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di [E-mel dilindungi]

11.7. Sekiranya kita mengesyaki bahawa tujuan utama satu atau lebih pemindahan yang dibuat oleh anda dari Akaun anda dengan kami ke flash kami atau Live Casino ialah keuntungan dari turun naik mata wang, kami berhak untuk membuat penyesuaian ke Akaun anda untuk menghapus apa-apa keuntungan yang anda telah buat dari turun naik mata wang atau mata wang yang berkaitan. Casino Secret Limited tidak boleh dipertanggungjawabkan atas apa-apa kehilangan atau risiko kewangan yang berkekalan disebabkan oleh turun naik mata wang semasa pemindahan dana di antara Akaun Kasino Terhad Kasino anda dan Kasino kami dan anda bertanggungjawab untuk memindahkan wang anda ke Akaun Sekretariat Kasino Rahsia anda setelah anda selesai bermain di kasino.

11.8. Jumlah maksimum pemain boleh menang dari taruhan tunggal pada mana-mana permainan kasino / sampingan kami ialah € 500,000 atau setara mata wang. Permainan Jackpot Progresif secara khusus dikecualikan daripada peraturan ini.

 1. CUKAI

12.1. Perisytiharan dan pembayaran mana-mana dan semua cukai dan fi yang dikenakan berkaitan dengan mana-mana kemenangan yang diberikan kepada anda dan apa-apa pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda. Winnings tidak boleh dipindahkan, diganti, atau ditebus untuk pertimbangan lain.

 1. AKTIVITI PROMOSI

13.1. Dengan menerima apa-apa hadiah dan / atau kemenangan daripada kami dalam mana-mana satu atau lebih permainan anda bersetuju dengan penggunaan nama pengguna anda dan / atau nama pertama anda serta nama awal nama keluarga anda untuk tujuan pengiklanan dan promosi tanpa apa-apa pampasan tambahan. Kami juga boleh menghubungi anda untuk meminta kebenaran anda untuk memaparkan maklumat lanjut mengenai anda untuk tujuan pengiklanan dan promosi.

 1. SUSPENSI DAN PENUTUP

14.1. Sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kami berhak, pada bila-bila masa, tanpa memberi amaran, pemberitahuan atau pampasan, dan tanpa menjejaskan apa-apa prosiding undang-undang berikutnya yang mungkin diambil, untuk menggantung atau menutup Akaun anda, untuk menolak akses kepada semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan kami, terutamanya untuk menolak menerima sebarang pertaruhan atau transaksi, atau menarik balik tawaran promosi yang sedang menunggu penyiasatan dan / atau kesimpulan dari sebarang prosiding undang-undang. Mana-mana baki positif yang ada di dalam Akaun anda sementara menunggu siasatan dan / atau mengikuti kesimpulan dari mana-mana prosiding undang-undang boleh digunakan atas apa-apa ganti rugi atau jumlah yang anda bayar kepada kami.

14.2. Kami berhak sepenuhnya bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa lain, termasuk Kerajaan Malta, Pihak Berkuasa Gaming Malta dan Persatuan Keselamatan Sukan Eropah ("ESSA"), dalam menyiasat dakwaan aktiviti haram di Laman, termasuk di mana kami mengesyaki anda meletakkan pertaruhan pada peristiwa di mana anda mempunyai sebarang keterlibatan dalam sebarang kapasiti.

 1. PENAMATAN

15.1. Sama ada kami atau anda berhak untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa. Penutupan Akaun anda mewakili penamatan Perjanjian ini. Sekiranya sebarang pengaktifan semula atau pembukaan semula Akaun anda oleh kami, Syarat Penggunaan ini akan sekali lagi mengawal akses anda dan penggunaan Laman ini.

15.2 Sekiranya berlaku penamatan oleh kami:

15.2.1 Kami mempunyai hak untuk menutup Akaun anda dengan serta-merta dan, atas syak yang munasabah yang telah anda lakukan, atau telah membantu orang lain untuk melakukan, penipuan atau pelanggaran Terma dan Syarat atau tindakan haram yang lain, kami berhak untuk tidak membayar balik kepada anda apa-apa baki pada Akaun anda pada masa penamatan.

15.2.2. Jika kami memutuskan untuk memulangkan semua atau sebahagian daripada baki pada Akaun anda pada masa penamatan, anda dikehendaki menghubungi kami setelah menerima e-mel kami yang memaklumkan kepada anda mengenai keputusan kami, mengesahkan kepada kami bahawa anda ingin menarik balik jumlah yang dibenarkan, berikut yang mana dana akan dikembalikan kepada anda. Akaun anda akan ditutup.

15.3. Sekiranya berlaku penamatan oleh anda:

15.3.1. Dana pada mana-mana Akaun yang ditutup dengan baki positif tidak akan dikembalikan kepada anda sehingga anda telah menghantar permintaan pengeluaran dan memberi kami butiran akaun bank yang diperlukan untuk mengembalikan baki kepada anda. Anda boleh menutup Akaun anda melalui Laman web atau anda boleh meminta kami menutup Akaun anda. Dalam hal mana-mana Akaun yang ditutup tetapi yang mempunyai taruhan tertunggak / belum selesai, taruhan yang belum selesai / belum selesai tidak akan dibatalkan dan tanggung jawab anda untuk dihubungi [E-mel dilindungi] untuk menguruskan untuk memindahkan ke akaun bank anda apa-apa kemenangan yang terhasil daripada hasil pertaruhan tersebut setelah diselesaikan.

15.4. Apabila penamatan Perjanjian ini sama ada oleh kami atau anda, anda bersetuju dan mengakui itu

- hak anda untuk menggunakan perisian tersebut, sama ada dalam bentuk muat turun atau tidak muat turun, sama ada dimiliki dan / atau dicipta oleh kami, atau yang digunakan oleh kami di bawah lesen dan disediakan kepada anda pada atau melalui Laman ini ("Perisian" ) - akan segera ditamatkan, dan
- anda akan menghentikan apa-apa dan semua penggunaan Perisian, dan
- anda akan memadam dan memadam Perisian secara kekal dari komputer anda, cakera keras, rangkaian dan bahan simpanan yang lain.

15.5. Apabila penamatan Perjanjian ini sama ada oleh kami atau oleh anda, maka kecuali jika dinyatakan secara khusus dan tertakluk kepada apa-apa hak atau kewajipan yang telah terakru sebelum penamatan, kami juga tidak akan mempunyai kewajipan selanjutnya kepada yang lain.

15.6. Kecuali dan sehingga Akaun anda ditutup sama ada kami atau anda seperti yang dinyatakan di atas, Akaun anda tidak akan ditutup.

 1. PAMPASAN

16.1. Anda menerima untuk sepenuhnya mempertahankan dan menanggung rugi kami (termasuk untuk perbelanjaan undang-undang yang munasabah), wakil, pengarah, ejen dan pekerja kami, bersama-sama dengan mana-mana syarikat Casino Secret Limited (termasuk perbelanjaan undang-undang yang munasabah) dan wakil, terhadap apa-apa tuntutan atau aduan yang dibuat oleh pihak ketiga, yang menyebabkan atau akibat daripada pelanggaran pada anda Terma dan Syarat ini atau mana-mana dokumen yang termasuk di dalamnya sebagai rujukan, dari pelanggaran di mana anda ada mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga ini atau dari penggunaan oleh anda Laman, atau penggunaan Laman oleh orang lain menggunakan butiran peribadi anda sama ada atau tidak dengan kebenaran anda.

 1. PERMAINAN BERTANGGUNGJAWAB

17.1. Kami komited untuk menyediakan platform yang selamat dan bertanggungjawab untuk pelanggan kami untuk menggunakan Perkhidmatan kami, dan kami komited sepenuhnya untuk membantu pelanggan kami yang telah menjadi ketagihan kepada perjudian, atau yang kami anggap mungkin berisiko menjadi ketagih dalam menangani masalah mereka dan mendapatkan nasihat dan bantuan yang mereka perlukan.

17.2. Casino Secret Limited menawarkan pelbagai alat untuk membantu anda dalam menguruskan perjudian anda, termasuk pengecualian diri sendiri dan pengecualian sementara dan deposit. Untuk maklumat lanjut mengenai permainan yang bertanggungjawab dan bagaimana alat kami berfungsi, sila rujuk kepada kami Permainan bertanggungjawab halaman yang boleh didapati dengan mengklik pada pautan Permainan Bertanggungjawab di bahagian bawah mana-mana halaman di Laman.

17.3. Jika anda memilih untuk mengecualikan diri dengan cara yang dipertimbangkan dalam klausa 17.2 di atas, anda TIDAK akan dapat membuka Akaun anda untuk tempoh tempoh pengecualian diri. Bagi kepentingan mempromosikan perjudian yang bertanggungjawab, atas permintaan anda, kami akan menghalang anda mengakses akaun anda sekurang-kurangnya enam bulan. Mana-mana pertaruhan atau pertaruhan yang tidak ditentukan pada masa pengecualian diri anda akan diselesaikan dengan cara yang normal, mengikut tempoh masa biasa dan, jika kemudiannya terpakai, kemenangan dibayar kepada anda. Sebarang blok Akaun disebabkan pengecualian diri tidak boleh dibatalkan semasa tempoh pengecualian diri yang bersetuju.

17.4. Dalam meminta pengecualian diri, anda bersetuju untuk memberikan butiran peribadi yang lengkap dan tepat, sekarang dan pada masa akan datang, supaya akses / penggunaan Laman Web anda dapat disekat. Jika anda memilih untuk mengecualikan diri sendiri, kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk memastikan kami mematuhi pengecualian diri anda.

17.5. Mana-mana Akaun yang disekat melalui penggunaan prosedur pengecualian diri kekal tidak dapat disekat. Kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk memastikan bahawa, jika anda telah meminta pengecualian diri kekal dari Perkhidmatan kami, anda tidak akan dapat membuka Akaun baru dengan kami. Walau bagaimanapun, sekiranya anda berjaya membuka Akaun baru dengan menggunakan data palsu, atau melalui cara yang sama, anda bersetuju bahawa semua liabiliti untuk apa-apa kerugian yang kemudiannya ditanggung oleh anda akibat penggunaan Perkhidmatan kami akan jatuh ke atas anda dan tidak akan jatuh pada Casino Secret Limited. Sekiranya kami sedar bahawa anda telah menggunakan data palsu, atau cara yang sama, untuk membuka Akaun dengan kami, kami berhak untuk segera menutup Akaun tersebut. Sila rujuk halaman Berjudi Bertanggungjawab kami untuk maklumat yang lebih terperinci mengenai pengecualian diri sementara dan kekal serta alat permainan yang bertanggungjawab yang lain yang menawarkan Casino Secret Limited.

17.6. Dalam tempoh pengecualian diri, kami tidak akan menghantar sebarang bahan pemasaran dan kami tidak boleh menerima sebarang deposit atau pertaruhan daripada anda. Kami akan menutup Akaun anda dan mengembalikan sebarang wang kepada anda, tidak termasuk sebarang jumlah yang mungkin disebabkan Casino Secret Limited

17.7. Jika anda membawa ketagihan perjudian anda kepada perhatian kami, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghubungi anda dengan satu atau lebih agensi atau individu di wilayah tempat anda tinggal yang pakar dalam menangani masalah perjudian.

17.8. Kami berhak atas budi bicara mutlak kami untuk menyekat atau menutup Akaun anda dan mengembalikan sebarang kedudukan seimbang yang memihak kepada anda jika kami menganggap bahawa anda mempunyai ketagihan perjudian dan penggunaan terus Perkhidmatan anda merugikan kesihatan dan kesejahteraan anda. Jika anda meminta kami untuk berbuat demikian, kami mungkin bersetuju untuk mengembalikan kedudukan keseimbangan untuk memihak kepada akaun yang bukan akaun biasa anda di bawah kawalan anda.

 1. HAK HARTA INTELEK

18.1. Semua hak cipta, tanda dagangan, paten dan hak harta intelektual lain dalam apa-apa bahan atau kandungan (termasuk tanpa had perisian, data, aplikasi, maklumat, teks, gambar, muzik, bunyi, video, grafik, logo, simbol, karya seni dan bahan lain atau bergerak imej) yang terkandung dalam Laman ini ("Kandungan") sama ada yang dimiliki oleh kami atau telah dilesenkan kepada kami oleh pemilik hak untuk digunakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Sebarang penggunaan item atau hak tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik tidak dibenarkan. Semua hak secara tersusun dilindungi.

18.2. Khususnya, anda tidak berhak, berkenaan dengan apa-apa Kandungan (keseluruhannya atau sebahagiannya), untuk melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti dilarang yang disenaraikan di bawah (bersama-sama "Kegiatan Larangan"):

18.2.1. untuk menjual, menyerah hak, sub-lesen atau menyerahkannya dengan apa cara lain kepada mana-mana pihak ketiga atau membenarkan pihak ketiga mengaksesnya melainkan dan setakat yang dibenarkan dengan nyata; atau

18.2.2. untuk mengubah, mengedit, mengubah suai, mengubah atau menyesuaikannya dengan cara lain.

18.2.3. untuk menyalin, mengedar semula, jurutera terbalik atau cuba mengakses kod sumber untuk apa jua tujuan;

18.2.4. untuk menggunakan Laman ini dengan cara yang menyalahi undang-undang atau untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, atau dengan apa-apa cara yang tidak selaras dengan Terma dan Syarat ini.

18.3. Sekiranya anda menjalankan mana-mana Aktiviti Larangan, anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa ganti rugi, kos dan perbelanjaan yang timbul daripadanya.

18.4. Kami memberikan anda hak peribadi yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak ditugaskan untuk melihat dan menggunakan Kandungan melalui PC anda, telefon mudah alih atau peranti capaian lain untuk tujuan peribadi, bukan komersial sahaja dan tertakluk kepada pematuhan anda yang ketat dengan Syarat ini dan keadaan.

18.5. Anda boleh menyalin Kandungan dalam bentuk yang tidak berubah untuk kegunaan peribadi di PC anda sendiri, telefon bimbit atau peranti capaian lain jika dan setakat mana penyalinan itu diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan yang betul dan penyalinan itu dibenarkan oleh pemilik hak cipta.

18.6. Anda akan memberitahu kami dengan serta-merta jika anda menyedari penggunaan atau penyalinan mana-mana Kandungan yang tidak dibenarkan atau mana-mana bahagian Laman atau apa-apa capaian tidak dibenarkan ke Laman atau aktiviti tidak dibenarkan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang Kegiatan Terhad yang berkaitan dengan Perkhidmatan oleh mana-mana orang (undang-undang atau manusia). Anda bersetuju bahawa anda akan memberikan kami semua bantuan yang munasabah dengan apa-apa siasatan yang kami lakukan menurut maklumat yang anda berikan. Anda dengan ini memberi kami lesen bebas, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, seluruh dunia untuk mengeluarkan, memindahkan, mengubahsuai, menyesuaikan dan / atau menyiarkan apa-apa Kandungan yang anda berikan kepada kami melalui e-mel atau sebaliknya di Laman ini sebagaimana yang kita lihat patut dan tanpa notis kepada anda, melainkan anda telah menyatakan sebaliknya dalam komunikasi tersebut.

 1. HAD LIABILITI

19.1. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini akan mengehadkan atau mengecualikan liabiliti Casino Secret Limited untuk:

(a) kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaiannya, atau kecuaian pekerja, ejen atau subkontraktornya;

(b) penipuan atau penipuan palsu;

(c) apa-apa yang oleh undang-undang Casino Secret Limited tidak dibenarkan untuk tidak termasuk dalam mana-mana bidang kuasa yang berkenaan.

19.2. Tertakluk kepada klausa 20.1, Casino Secret Limited tidak akan bertanggungjawab untuk:

19.2.1. apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Laman Anda, termasuk jika berkenaan, berkaitan dengan kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, atau sebarang kerugian lain (walaupun kami telah diberitahu oleh anda tentang kemungkinan kehilangan atau kerosakan sedemikian);

19.2.2. apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul sama ada secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan mana-mana pautan ke mana-mana laman web yang terdapat di Laman ini;

19.2.3. apa-apa kelewatan atau gangguan kepada Perkhidmatan, kesilapan dalam apa-apa maklumat atau perkhidmatan yang disediakan (seperti kemasukan dan penghantaran data), apa-apa kehilangan atau rasuah data atau komunikasi atau garis kegagalan, apa-apa penghantaran tidak sengaja virus atau ejen berbahaya yang lain, penggunaan yang tidak dibenarkan atau penyalahgunaan Akaun anda;

19.2.4. sebarang kesilapan perisian; atau

19.2.5. kerugian tidak langsung atau turutan walau bagaimanapun disebabkan; atau

19.2.6. sebarang kejadian force majeure.

19.3. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini, semua jaminan, syarat dan istilah lain yang tersirat oleh statut atau undang-undang umum, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dikecualikan daripada Perjanjian.

19.4. Kandungan Casino Secret Limited, laman web World Wide disediakan seperti yang ada. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, tiada waranti apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat, dibuat berkaitan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan halaman. Casino Secret Limited berhak untuk menyemak semula halaman atau menarik balik akses kepada mereka pada bila-bila masa.

19.5. Walaupun kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa sebarang perisian dan fail di Laman ini bebas dari virus komputer, kami tidak boleh dan tidak menjamin bahawa perisian dan fail bebas daripada masalah tersebut. Sekiranya penggantungan sementara semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan, kami akan memulihkan Perkhidmatan secepat mungkin.

19.6. Kami mungkin menggantung sementara secara keseluruhan atau mana-mana bahagian Perkhidmatan untuk apa-apa sebab mengikut budi bicara kami. Kami mungkin, tetapi tidak berkewajipan, memberi anda notis seperti yang munasabah praktikal.

 1. KESALAHAN PERISIAN

20.1. Apa-apa kesilapan perisian atau kerosakan yang mungkin atau yang boleh dibuktikan oleh Casino Secret Limited telah berlaku pada mana-mana sistem atau yang disediakan oleh mana-mana pembekal perisiannya akan membatalkan pertaruhan. Anda berhak mendapat jumlah penuh kepentingan anda berhubung dengan pertaruhan atau permainan tersebut. Casino Secret Limited dengan ini tidak termasuk semua liabiliti selanjutnya untuk mana-mana kerosakan perisian sedemikian.

20.2. Mana-mana pengguna yang mengesan kerosakan pada perisian permainan dan pertaruhan mesti memaklumkan Casino Secret Limited sebaik sahaja kerosakan ditemui dengan menghubungi [E-mel dilindungi]

20.3. Casino Secret Limited boleh mengambil semua langkah yang perlu dalam hal penyalahgunaan apa-apa kerosakan oleh mana-mana pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menyekat Akaun Kasino Terbatas Kasino berkenaan, membekukan dana, dan menahan dan / atau membatalkan pembayaran mana-mana dan semua kemenangan yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari kerosakan itu. Sekiranya terdapat dana yang tidak mencukupi dalam Akaun, Casino Secret Limited berhak menuntut atau sebaliknya menyesuaikan jumlah yang berkaitan yang berkaitan dengan sebarang kemenangan yang telah dibayar sebagai kesilapan yang akan menjadi hutang dari anda kepada Casino Secret Limited sehingga sepenuhnya dan akhirnya dibayar balik.

 1. PEMULIHAN BENCANA

21.1. Walaupun ia bertujuan bahawa Tapak pada setiap masa akan beroperasi di bawah lesen kami yang sedia ada, kami berhak untuk menukar operasi Laman ke bidang kuasa yang lain pada bila-bila masa. Dalam kes ini dan bergantung kepada struktur Kumpulan Kasino Terbatas pada masa itu, satu atau lebih syarikat lain dalam bidang kuasa alternatif boleh bertindak sebagai ejen untuk dan menyediakan perkhidmatan kepada kami untuk memastikan bahawa Laman ini tetap tersedia untuk anda, tertakluk kepada peruntukan Terma dan Syarat ini dan pematuhan terhadap sebarang syarat lesen yang berkenaan.

 1. PERKHIDMATAN PELANGGAN DAN PENYELESAIAN TINDAKAN

22.1. Anda boleh menghubungi kami dalam tempoh 6 bulan jika anda mempunyai soalan yang berkaitan dengan transaksi, pembayaran, pengeluaran, atau penyelesaian atau jika anda mempunyai soalan atau memerlukan bantuan. Sebarang tuntutan yang dibuat selepas masa ini mungkin tidak dipertimbangkan oleh kami, mengikut budi bicara kami. Semua komunikasi di antara pemegang Akaun dan kami mungkin direkodkan untuk tujuan pengawalseliaan serta untuk tujuan keselamatan dan latihan.

22.2. Kami tidak akan bertolak ansur dengan sebarang tingkah laku yang menyangkal, kasar atau ganas oleh anda kepada mana-mana pekerja kami. Sekiranya anda berkelakuan dengan cara sedemikian (untuk ditentukan semata-mata oleh kami), kami berhak untuk menggantung dan / atau menutup Akaun anda, dan / atau mengambil langkah-langkah lain yang dianggap sesuai.

22.3. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, sila hubungi kami melalui Perkhidmatan Pelanggan secara terus pada [E-mel dilindungi] Kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk menyelesaikan perkara yang dilaporkan serta-merta dan dalam masa maksimum 10 hari dari menerima aduan anda.

22.4. Sekiranya anda tidak berpuas hati, anda boleh merujuk tuntutan anda untuk adjudikasi ke perkhidmatan Penyelesaian Pertikaian Alternatif, Jika anda tinggal di dalam EU, anda boleh menggunakan perkhidmatan ini secara percuma- Resolusi Pertikaian Atas Talian (Penyelesaian Pertikaian Atas Talian -ODR). Platform ODR akan membantu resolusi aduan anda dengan memudahkan komunikasi antara pihak-pihak. Kediaman bukan EU boleh mengarahkan sebarang aduan terus kepada MGA (Malta Gaming Authority): e-mel: [E-mel dilindungi] Alamat: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Aras 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. AM

23.1. Sekiranya kita melambatkan atau gagal untuk menguatkuasakan hak-hak kami di bawah Terma dan Syarat ini, ini tidak bermakna kita kehilangan atau mengetepikan hak yang diberikan oleh mereka di mana menetapkan tempoh masa tidak ditetapkan. Perkara yang sama juga akan dikenakan kepada anda.

23.2. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa pelanggaran Terma dan Syarat yang timbul disebabkan oleh sebarang keadaan yang tidak dapat dijangka untuk dikawal.

23.3. Terma dan Syarat ini membentuk keseluruhan pemahaman antara anda dan kami mengenai penggunaan Perkhidmatan anda dan menggantikan semua perjanjian terdahulu yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

23.4. Sekiranya mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini ditentukan untuk tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikira akan digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang hampir sepadan dengan niat peruntukan asal dan baki Terma dan Syarat-syarat akan terus berkuatkuasa.

 1. BAHASA

24.1. Versi Bahasa Inggeris dari Terma dan Syarat ini dan apa-apa kandungan di Laman ini akan mengatasi sebarang versi bahasa lain yang boleh kami keluarkan dari semasa ke semasa.

 1. UNDANG-UNDANG

25.1. Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malta, yang mana mahkamahnya mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripadanya. Kami tidak boleh menerima tanggungjawab di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa lain.

 1. PROMOSI

Perhatikan bahawa mana-mana terma khusus yang berkaitan dengan sebarang bonus dan / atau promosi tertentu akan diberikan keutamaan terhadap terma dan syarat ini sekiranya berlaku ketidakselarasan atau percanggahan.

 1. BONUS ABUSE

27.1. Bonus rahsia Casino Secret Limited dan masuk ke promosi yang dipilih dengan suci hati kepada pemain yang menggunakan perkhidmatannya untuk tujuan hiburan dan sebagai tanda penghargaan untuk bermain setia. Pertaruhan, bonus dan kemasukan promosi percuma akan dibatalkan, ditolak atau ditarik balik daripada pemain yang menyalahgunakan semangat tawaran ini. Kami berhak untuk membatalkan / membuang tawaran bonus pada bila-bila masa sekiranya berlaku sebarang penyalahgunaan tawaran yang disyaki dan menamatkan akaun pesalah dengan serta-merta. Atas budi bicara mutlaknya, Casino Secret Limited berhak untuk tidak membayar balik sebarang deposit, baki atau kemenangan yang dihasilkan pada akaun yang seharusnya Disyaki dicurigai. Casino Secret Limited mengekalkan haknya untuk mendakwa pesalah. 'Penyalahgunaan' termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembukaan beberapa akaun untuk menuntut beberapa bonus. Selanjutnya, jika sebarang terma tawaran atau promosi bonus dilanggar atau terdapat sebarang kecurigaan yang munasabah oleh Casino Secret Limited bahawa beberapa pertaruhan telah diletakkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan yang, disebabkan oleh bonus, pertaruhan percuma atau mana-mana yang lain tawaran promosi menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin tanpa mengira keputusan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, Casino Secret Limited berhak untuk menuntut semula bonus dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan pertaruhan percuma dan / atau membatalkan pertaruhan yang dibiayai oleh bonus atau kemenangan bonus. Kami berhak untuk membatalkan bonus yang diberikan kepada anda berikutan deposit yang dibuat oleh anda jika deposit itu tidak digunakan untuk meletakkan taruhan. Kami berhak untuk membatalkan bonus dan apa-apa kemenangan yang dibuat dengan taruhan dengan semua atau sebahagian daripada jumlah bonus sekiranya kami mengesyaki bahawa penyalahgunaan bonus telah berlaku. Casino Secret Limited berhak untuk meminta bukti identiti, umur dan asal dana anda pada bila-bila masa, termasuk sebelum mengkredit Akaun anda dengan bonus.

27.2. Bagi Akaun yang dikreditkan dengan jumlah bonus - taruhan yang diletakkan akan diambil dari mana-mana deposit tunai dahulu dan, apabila semua deposit tunai telah digunakan, dari jumlah bonus dalam Akaun. Sila ambil perhatian bahawa anda hanya akan dapat menerima atau mendapat manfaat daripada tawaran yang dikenakan ke negara tempat tinggal anda dan, jika dinyatakan, kaedah pembayaran deposit. Casino Secret Limited berhak untuk mengubah jumlah bonus yang diberikan dan mata wang di mana ia diberikan bergantung kepada negara kediaman pengguna pada bila-bila masa dan atas apa jua sebab sekalipun. Casino Secret Limited berhak untuk menawarkan bonus khusus kepada pelanggan atau kumpulan pelanggan tertentu, untuk menamatkan tawaran bonus tanpa notis atau pampasan, untuk menukar syarat tawaran bonus dan / atau untuk menukar satu jenis tawaran bonus untuk yang lain mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa.

Bermain Kasino Rahsia

Kod Bonus Kasino Rahsia Kasino

Jumlah Kupon: 115
Β£ 480 Kejohanan di Casino Secret 40x Wager € 692000 Pengeluaran Max Bonus Kasino Tambahan: $ 450 CHIP PERCUMA pada Oriental Fortune Microgaming Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

120 Berlari kasino percuma di Casino Secret 30x Main melalui € 513000 Max tunai keluar Bonus Kasino Tambahan: EUR 3870 Tiada Bonus Bonus Deposit pada Pelayaran Sinbad ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 10 Kejohanan slot freeroll harian di Casino Secret 55x Bermain Melalui Kasino Bonus $ 429000 Tambahan bonus tambahan: $ 2175 TIDAK DEPOSIT KOD BONUS pada Snow Leopard ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

295 berputar percuma di Casino Secret 55X Bermain melalui EURO 477000 Max Pengeluaran Bonus Kasino Tambahan: EUR 225 Casino Chip di Alice In Wonderland Bf Games Casino Slot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

185 berputar percuma di Casino Secret 50x Wagering € 996000 Max tunai keluar bonus tambahan: EURO 110 Wang Percuma pada Sherlock Misteri ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 550 Mobile slot freeroll tournament di Casino Secret 40x Play through Casino EURO 94000 Maximum Extra withdrawal bonus: $ 410 Casino tournaments freeroll on Golden Dragon Microgaming Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

EUR 550 Bergerak slot freeroll mudah alih di Kasino Rahsia 40x Main melalui EUR 547000 Pengeluaran Maksimum Bonus Kasino Tambahan: 30% Deposit Padanan Bonus pada Raja Kad Kad Slot Novomatik ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 90 Cash Percuma di Kasino Rahsia 65X Bermain Melalui Kasino € 711000 Max tunai keluar Bonus Khas: 470% Kasino Bonus Penandatangan Terbaik di Girls With Guns Frozen Dawn Microgaming Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

70 Loyalty Free Spins! di Kasino 50X Wagering Rahsia € 887000 Pengeluaran Maksimum bonus eksklusif: $ 610 Kasino pertandingan freeroll di Grand Canyon Merkur Casino Slot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 70 Cip Casino di Kasino Secret 66X Wagering $ 793000 Max kas keluar Bonus Kasino Extra: 820% Bonus Selamat Datang di Red Lady ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

545% Kasino bonus pertandingan di Kasino Secret 50x Main melalui bonus Khas Pengeluaran Maksimum $ 749000: Spin Percuma 105 pada Dragon Reels HD ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Bonus perlawanan kasino 170% di Casino Secret 65X Wager keperluan Β£ 88000 Max CashOut bonus eksklusif: $ 385 TIDAK DEPOSIT pada Roda Maya Of Luck Gamesos Casino Slot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

30% Kasino bonus pendaftaran terbaik di Kasino Kasino 55X Wagering EUR 599000 Max CashOut Bonus Tambahan: Β£ 3020 tiada kod bonus deposit pada Bola Keranjang Star Microgaming Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

300 Percuma berputar tanpa deposit di Casino Secret 35X Bermain melalui Casino $ 640000 Max CashOut Bonus Eksklusif: € 3735 Tiada bonus deposit pada The Best Witch Isoftbet Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 2930 Tiada deposit di Kasino Rahsia 55x Main melalui bonus eksklusif Pengeluaran Max 423000: Eur 435 Kasino cip percuma di Triple Diamond Igt Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 3040 tiada kasino bonus deposit di Casino Secret 45X Wager keperluan $ 985000 Max CashOut Eksklusif Bonus: 580% Tidak Bonus Peraturan! pada Baywatch Playtech Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

40 Percubaan Percubaan di Kasino Rahsia 55X Main melalui € 28000 Max tunai keluar Bonus Kasino Eksklusif: 210 Free Spins tiada kasino deposit di 40 Super Dice ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

370% Bonus perlawanan deposit di Kasino Secret 55X Main melalui $ 921000 Max CashOut Bonus Kasino Tambahan: $ 210 Kasino cip percuma pada Penambang Emas ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Semua Bonus oleh
220 kasino runcit percuma di Casino Secret 50x Wager € 916000 Max tunai keluar bonus eksklusif: EUR 3405 Tiada Bonus Deposit pada Neon Liar ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 470 Cip Casino di Secret Casino 45x Bermain Melalui Casino EUR 958000 Max CashOut Bonus Kasino Tambahan: Β£ 2290 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO pada Ji Xiang 8 ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

885% Padanan di Kasino di Kasino Secret 55x Main melalui Bonus Khas Pengeluaran Maksimum $ 664000: Kejohanan slot freeroll Harian 210 pada Archibald Orient HD ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 470 Kejohanan Kasino Percuma di Casino Secret 50X Main melalui Casino EURO 588000 Max CashOut bonus tambahan: € 190 Cash Percuma di Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 495 Casino tournaments freeroll at Casino Secret 65X Wager requirements $ 965000 Max CashOut Bonus Casino Tambahan: 275 Free Spins right now on Royal Unicorn ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

785% Bonus Padanan di Kasino Rahsia 40X Main Melalui Kasino EUR 484000 Max tunai keluar bonus tambahan: 80 Free spins tiada deposit pada Sterling Silver 3D ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

99 Loyalty Free Spins! di Casino Secret 35x Wagering $ 49000 Max CashOut Bonus Khas: 180 Free Spins sekarang di Joker Cards Mrslotty Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Β£ 3210 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO di Casino Secret 65x Wagering € 438000 Pengeluaran Max Bonus Kasino Tambahan: Bonus Padanan 595 di Reel Circus ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 725 Kejohanan Kasino Percuma di Kasino Kasino 40X Main melalui Bonus Tambahan Pengeluaran Maksimum $ 659000: EURO 445 TIDAK DEPOSIT pada Hatters Mad ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

840% Signup Casino Bonus di Casino Secret 35X Wager requirements € 848000 Maximum Extra withdrawal bonus: EURO 460 Tournament on Run Run Chicken Gamesos Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 100 FREE CASINO CHIP di Kasino Kasino 60x Melalui Kasino $ 12000 Max Penarikan bonus tambahan: Bonus perlawanan 745% casino di Oba, Carnaval! ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

90 percuma berputar tanpa deposit di Casino Secret 77x Bermain melalui Casino $ 765000 Maximum Exclusive Pengeluaran bonus: $ 245 Percuma Casino Chip di Mexico Cook HD ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

EUR 75 Casino Chip at Casino Secret 50x Wager requirements € 265000 Maximum Exclusive Withdrawal bonus: 130 Free Spins Casino on Crime Scene ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Semua Bonus oleh
55 FREE Spins di Casino Secret 55X Wager $ 7000 Max tunai keluar Bonus Kasino Extra: EURO 40 Online Casino Tournament on Black Dragon ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 1505 TIDAK DEPOSIT BONUS KASINO di Kasino Rahsia 65X Bermain Melalui Kasino $ 689000 Pengeluaran Max Bonus Kasino Tambahan: 640% Kasino Bonus Penandatangan Terbaik di Glorious Rome Pragmatik ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

80% Padanan di Kasino di Casino Secret 65X Wager keperluan Β£ 808000 Max Pengeluaran Bonus Kasino Tambahan: 300 berputar kasino percuma di Peek Physique ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 525 tiada deposit di Casino Secret 65x Wagering Β£ 542000 Max CashOut Bonus Tambahan: € 250 CHIP CASINO GRATIS di Billyonair Amatic Casino Slot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Bonus Selamat Datang 875 di Casino Secret 55X Wager EURO 252000 Max Bonus Eksklusif Pengeluaran: € 2385 Bonus Casino Tanpa Bonus di Magic Portals Netent Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 605 Kemenangan slot freeroll harian di Casino Secret 33X Wager Eur 580000 Max tunai keluar Bonus Kasino Eksklusif: € 180 Kasino cip percuma di Red Baron ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Bonus Kasino Pendaftaran 210% di Casino Secret 65X Wager keperluan EURO 783000 Pengeluaran Maksimum Bonus Tambahan: $ 370 Kejohanan Kasino Percuma Tidak Cukup Kucing ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 835 Bergerak slot freeroll mudah alih di Casino Secret 45x Main melalui Casino € 647000 Max Pengeluaran bonus khas: 11 Percuma casino putaran pada Knight Life ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Kejohanan EURO 625 di Casino Secret 50X Wager EURO 469000 Max tunai keluar bonus khas: 650% Match Bonus Casino di Hutan Fairies Multislot Casino Slot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

920% Bonus kasino pendaftaran di Casino Secret 40X Main melalui Kasino Eur 68000 Max CashOut Eksklusif Bonus: EUR 1111 TIDAK DEPOSIT KOD BONUS pada Dynamite ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

280 berputar kasino percuma di Kasino Secret 65X Bermain melalui Kasino € 378000 Pengeluaran Maksimum Bonus Kasino Tambahan: $ 405 Kejohanan pada Bintang Bola Sepak Dunia 2014 ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

260% Bonus perlawanan deposit di Casino Secret 55X Wager keperluan $ 536000 Max tunai keluar bonus khas: $ 1180 TIDAK DEPOSIT KOD BONUS pada Diamond Trio ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

33 Loyalty Free Spins! di Kasino Rahsia 30X Bermain Melalui Kasino Β£ 38000 Max Penarikan bonus tambahan: Β£ 790 Kasino pertandingan freeroll pada Monty Pythons Spamalot ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

88 Percuma berputar tanpa deposit di Kasino Secret 55X Bermain Melalui Kasino € 833000 Pengeluaran Max Bonus Kasino Eksklusif: 30 kasino rol percuma di Bloodpact Gaming1 Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

170 Free Spins tiada deposit di Casino Secret 55X Wagering EURO 507000 Bonus Eksklusif Pengeluaran Maksimum: EURO 165 Slot freeroll harian Harian pada Xing Guardian ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 450 Mobile slot freeroll tournament at Casino Secret 30X Play through Casino € 758000 Max CashOut bonus tambahan: Eur 3405 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO pada Fon Cincin Novomatic Slot Game ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 770 Kejohanan Kasino Dalam Talian di Kasino Rahsia 30x Main melalui Kasino EURO 893000 Max tunai keluar Bonus Kasino Extra: € 80 Casino pertandingan freeroll pada Jason & s Quest ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Β£ 375 Kejohanan di Casino Secret 45x Wagering EURO 25000 Max CashOut Bonus Kasino Tambahan: 265 berputar kasino percuma di Cleopatra 18 Slot Kasino Mrslotty ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 2515 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO di Casino Secret 66X Wager $ 19000 Max Bonus Eksklusif Pengeluaran: 22 putaran percuma pada Hari Raya Paskah ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 440 Casino cip di Casino Secret 66x Wagering EUR 627000 Max Bonus Tambahan Pengeluaran: 310% Kasino Bonus Signup Terbaik di Aloha! Cluster Pay ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 290 FREE Casino Chip at Secret Casino 40x Play through Casino $ 56000 Max Excush Casino Bonus Exclusive: $ 885 Mobile slot freeroll tournament on Scary Rich 3 Rival Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 595 Cash Percuma di Kasino Secret 60x Wager keperluan EURO 119000 Bonus Pengeluaran Maksimum maksimum: EUR 675 Mobile slot freeroll tournament di Doo Wop Daddy-O ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Eur 3360 tiada bonus deposit di Kasino Secret 55X Main melalui Pengeluaran Maksimum $ 208000 Bonus Kasino Tambahan: Bonus Selamat Datang 600% pada Sticky Diamonds Permainan Slot Bally Wulff ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 290 CHIP PERCUMA di Casino Secret 66X Wager € 879000 Max Pengeluaran bonus khas: € 375 cip percuma di Roller Derby ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Eur 610 Tiket Kasino Percuma di Kasino Rahsia 30x Main Melalui Kasino EURO 23000 Pengeluaran Maksimum Bonus Tambahan: $ 999 TIDAK DEPOSIT BONUS KASINO pada Daredevil ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

€ 340 cip percuma di Casino Secret 45X Wager $ 188000 Max CashOut bonus eksklusif: Β£ 160 Wang Percuma pada Midnight Knights ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

$ 275 Casino Chip di Secret Casino 50x Bermain Melalui Casino $ 314000 Max tunai keluar Bonus Khas: 275% Tidak Bonus Peraturan! pada Magic Crystals Pragmatic ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Β£ 4010 tiada bonus kasino deposit di Kasino Rahsia 60x Wagering Eur 45000 Max bonus Pengeluaran Maksimum: 10 Putaran Percuma di Ruang Lampu Playson Casino Slots ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

260 percuma berputar tanpa kasino deposit di Kasino Secret 30X Bermain Melalui Casino $ 652000 Pengeluaran Maksimum Bonus Kasino Tambahan: € 860 Kejohanan Kasino Online di Spinning 7s Slot Kasino Amaya ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

EUR 75 Kemenangan slot freeroll harian di Casino Secret 44x Wager keperluan EUR 737000 Max tunai keluar bonus eksklusif: $ 4300 Tiada deposit pada Fixer Upper ... lebih> lagi

Created:

tiada bonus deposit

Halaman 1 daripada 21 2